Igen i år bliver det muligt at søge den særlige pulje ’Udgivelse af musikværker og realisering af lydkunstprojekter’, som støtter udgivelse af nytænkte musikværker og lydkunstprojekter, som i særlig grad udnytter deres udgivelsesmedium. Projekterne kan være tværkunstneriske musikprojekter, installationer, apps, musikfilm m.m. Der er ansøgningsfrist den 16. april 2018.

VR-fortælling, musikanimation og filminstallation

I 2017 blev der uddelt støtte til 34 projekter på mellem 25.000 kr. og 108.000 kr. I den høje ende af skalaen modtog komponist Ying-Hsueh Chen 100.000 kr. til musikanimation-udgivelsen 'Raw Elegance'. Komponist Hans Sydow modtog 100.000 kr. for filminstallationen 'Jeg kan huske ® Danmark', og Tine Reingaard modtog 103.000 kr. for en VR-fortælling over operaen ’Silent Zone’.

Pulje til publikumsudvikling nedlægges

Puljen specielt til publikumsudvikling bliver nu nedlagt, da Statens Kunstfond er blevet pålagt besparelser på tilskudsmidlerne i finansloven. I stedet appellerer musikudvalget til, at aktører også i år arbejder med publikumsudvikling, og som en del af deres ansøgninger om støtte til aktiviteter for det kommende år indarbejder nyskabende programlægning, alternative koncertsteder og samarbejder.