Nordisk Kulturfond: puls

puls er Nordisk Kulturfonds støtteprogram, som i 2017-19 giver koncertarrangører mulighed for at sætte mere nordisk livemusik på programmet. puls-støtten uddeles specifikt for ét år ad gangen og koncertarrangørerne skal gennem hele perioden arbejde ud fra et relevant nordisk program, en kunstnerisk vision og en publikumsstrategi. Der gives støtte på 8.000 kr. – 12.000 kr. pr. koncert, og man kan desuden søge om et markedsføringsbidrag på op til 20.000 kr. til specificerede formidlingsindsatser. Ansøgere skal være professionelt organiseret, fx som nonprofit-forening, fond eller virksomhed.

Deadline: 16. april kl. 23.59
Læs mere

Statens Kunstfond: Udgivelse af musikværker og realisering af lydkunstprojekter

Støtter udgivelse af nytænkte musikværker på højt kunstnerisk niveau samt kunstneriske udgivelses- og/eller lydkunstprojekter, som i helt særlig grad udnytter deres udgivelsesmedium – det være sig på eksisterende eller nye måder. Projekterne kan være tværkunstneriske musikprojekter, installationer, apps, musikfilm m.m.

Deadline: 16. april kl. 23.59
Læs mere

Statens Kunstfond: Komponistaftaler

Komponistaftaler af kortere eller længere varighed. Det kan være: Bestillingsværker, huskomponistaftaler, residencies og andre forpligtende samarbejder mellem musikaktører og danske komponister inden for alle former for musik. Statens Kunstfond yder tilskud til komponisternes honorar.

Deadline: 15. maj kl. 23.59
Læs mere

DJBFA’s Produktionspulje

Støtter initiativer inden for alle former for musik, lyd og tekst, såsom udgivelser, produktion, tværkunstneriske projekter, musik- og forretningsudviklende initiativer fx publikumsudvikling, udlandsturnéer, eksponering, rådgivning, undervisning, formidling, arbejdsrejser, koncerter, festivaler, kurser, coachingforløb og forskningsprojekter

Deadline: 1. maj kl. 12.00
Læs mere

Nordisk Kulturfond: projektstøtte

Støtter kunst- og kulturprojekter med samarbejdspartnere fra flere af de nordiske lande (Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland). Nordisk relevans og samarbejde skal være en grundpræmis i projektet.

Deadline: 2. maj kl. 23.59
Læs mere

DKF: Komponistmidlerne

Du kan ansøge om: arbejdslegat, rejsestøtte samt mentorforløb. NB. Kræver medlemskab af KODA

Deadline: 1. juni kl. 23.59
Læs mere