Statens Kunstfond: Arbejdslegater – musik

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere/komponister

Deadline: 15. februar
Læs mere

Nordisk Kulturkontakt: Stöd till residenscentra

Residency-centre i de nordiske og baltiske lande kan søge støtte til kunstnerophold

Deadline: 15. februar kl 15.59
Læs mere

Nordisk Kulturkontakt: Nätverksstöd

Muliggør samarbejde og udveksling af ideer og viden for professionelle kunstnere og kulturarbejdere i Norden og/eller Baltikum. Støtte kan søges for kortvarige eller længevarende netværk. Der lægges vægt på en stærk nordisk dimension og kulturel innovation.

Deadline: 20. februar 15:59
Læs mere

DKF: Komponistmidlerne

Komponistmidlerne støtter komponisters individuelle, professionelle virke inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer. Du kan ansøge om arbejdslegat, rejsestøtte samt mentorforløb.
Bemærk: Der er nye retningslinjer for ansøgning om arbejdslegat i DKFs Komponistmidler. Læs mere

Deadline: 1. marts kl. 23.59
Læs mere

DKF's Produktionspulje

Støtter udadrettede initiativer for ny kompositionsmusik, som koncerter, festivaler, CD-, DVD-, bogudgivelser, afholdelse af debutkoncert, formidlingsprojekter m.m.

Deadline: 1. marts kl. 23.59
Læs mere

Statens Kunstfond: Tværkunstneriske projekter - musik/scenekunst

Støtte til tværkunstneriske projekter i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. Der ydes primært tilskud til nyskrevne, nykomponerede og eksperimenterende projekter, herunder også projekter rettet mod børn og unge.

Deadline: 1. marts kl. 23.59
Læs mere

DJBFA's Produktionspulje

Støtter initiativer inden for alle former for musik, lyd og tekst, såsom udgivelser, produktion, tværkunstneriske projekter, musik- og forretningsudviklende initiativer fx publikumsudvikling, udlandsturnéer, eksponering, rådgivning, undervisning, formidling, arbejdsrejser, koncerter, festivaler, kurser, coachingforløb og forskningsprojekter. NB. I 2018 er der øremærket 400.000 kr. til projekter, der falder inden for kategorien Musik & Sundhed.

Deadline: 1. marts kl 12.00
Læs mere

Statens Kunstfond: Den unge elite

Støtter de bedste nye musiknavne med internationalt potentiale i kunstnerisk og karrieremæssig udvikling over to år. Unge solister, bands eller ensembler inden for alle genrer, herunder også skabende kunstnere, fx komponister, sangskrivere og producere kan søge til udvikling og gennemførelse af karriereplan

Deadline: 1. marts kl. 23.59
Læs mere

Statens Kunstfond: Huskunstnerordningen

Støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud m.m. NB. Kræver et etableret partnerskab mellem en professionel kunstner og en institution.

Deadline: 6. marts kl. 23.59
Læs mere

Nordisk Kulturkontakt: Kultur- och konst­programmet

Støtter projekter med kunstnerisk og/eller kulturel kvalitet, som fremmer et mangfoldigt og bæredygtigt Norden indenfor alle kunst- og kulturområder og i alle projektfaser; forberedende arbejde, produktion, præsentation og udbredelse.

Deadline: 6. marts kl 15:59
Læs mere

DJBFA's Legatpulje

Arbejdslegater og projektlegater til skabende kræfter inden for musik

Deadline: 1. april kl. 12.00
Læs mere

Snyk: International Transportstøtte

Støtter international musikformidling inden for Snyks genreområde, dvs. den nye kompositionsmusik, eksperimenterende musik, lydkunst, improvisation og performance med lyd som bærende element.

Deadline: 1. april kl. 23.59
Læs mere

Statens Kunstfond: Internationale udviklings- og netværksaktiviteter

Tilskud til danske musikere og komponisters ophold, rejselegater og residencies i udlandet. Udenlandske musikere og komponister kan søge til ophold i Danmark med dansk vært.

Deadline: 2. april
Læs mere

Statens Kunstfond: Internationale besøgsprogrammer - Musik

Udenlandske festivalledere, koncertarrangører, musikjournalister m.fl. kan søge om tilskud til rejser, research og ophold i Danmark. NB. Internationale ansøgere skal have en dansk vært, der fungerer som ansøger til puljen.

Deadline: 2. april
Læs mere

Nordisk Kulturkontakt: Mobilitetsstöd

Til professionelle kunstnere eller kulturarbejderes rejser og/eller ophold i andre nordiske og/eller baltiske lande. Formålet er at give ansøgerne adgang til kontakter, kompetencer og viden fra forskellige dele af regionen. Kan også bruges til at præsentere kunst- og kulturproduktioner.

Deadline: 4. april kl 15.59
Læs mere