Hvad kan og skal lydkunsten?

Hvad kan og skal lydkunsten i det offentlige rum? Kom og tag del i diskussionen, når vi med afsæt i byens nyeste lydkunstværk Vindspejlet af Raghhild May og Ea Borre inviterer alle til paneldebat i Skuespilhusets foyer.

Vindspejlet er skabt særligt til Ofelia Plads i København og er en fem meter høj mobile, der både fysisk og lydligt spejler vinden, og som peger på byrummet og griber ind i vores færden på pladsen på nye måder. Christian Skovbjerg Jensen, leder af Inter Arts Center i Malmö, styrer debatten.

Præsenteres i samarbejde med Dansk Komponistforening, Umage og Foreningen Ofelia Plads