Hvad er Snyk?  


Snyk er den danske genreorganisation for ny, eksperimenterende musik og lydkunst.
Snyk er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra Statens Kunstfond. 
Vi støtter, rådgiver og samarbejder med aktører inden for Snyks område.

Dit arbejde  


Du bliver en del af økonomiteamet på Snyk  sammen med en fastansat økonom. Du kan se frem til en varieret og spændende arbejdsdag, som kombinerer løbende driftsopgaver, tilskudsadministration, økonomiudvikling, rapportering og controlling. Du bliver også inddraget i opgaver, som er mere projekt- og procesorienterede.

Det er vigtigt, at du har evner og lyst til at fungere som økonomisk sparringspartner for de forskellige aktører, vi arbejder sammen med. 


Din uddannelse og erfaring  


Vi forestiller os, at du er i gang med en videregående kandidatuddannelse (f.eks. cand.polit., cand.oecon., cand.merc., cand.scient.pol. eller lignende), og at du:

– har gode analytiske evner og lyst til at arbejde med tal, budgetter og regnskab  

– har økonomisk og strategisk flair og evner at levere til tiden  

– gode formuleringsevner i skrift og tale  

– kan anskueliggøre komplekse problemstillinger og har lyst til at arbejde med disse  

– har sans for detaljer og evne til at skabe overblik  

– har fokus på høj kvalitet  Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:  

– at udarbejde budgetter samt budgetopfølgning
– at forenkle og standardisere arbejdsprocesser
– at udarbejde økonomiske analyser og kalkuler  

– at udarbejde og udvikle ledelsesinformation  

– at lave regnskabsopgaver, regnskabsopfølgning og -aflæggelse for programmer og projekter  

– at lave budgetopgaver, hvor du indsamler, kvalitetssikrer og konsoliderer data og udarbejder ledelsesrapportering.  
 


Om arbejdspladsen 


Vi er fire medarbejdere med et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer. Vi har høje ambitioner og arbejder på at skabe gode og brugbare resultater.
 


Om ansættelsen  


Tiltrædelse 1. februar 2019. Stillingen er på gennemsnitligt 10-15 timer om ugen, og arbejdstidens placering aftales løbende. Aflønning sker efter gældende overenskomst med HK.