År & Dag på Copenhagen Contemporary

Musikkollektivet År & Dag præsenterer nyt instrumentarium af percussion, blæsersektion, synthesizere og håndbyggede hjul på Copenhagen Contemporary.

Det er svært at hænge en samlet genrebetegnelse på År & Dag. Komponisterne Anders Lauge Meldgaard, Andreas Pallisgaard, Mads Pind Forsby og Michael Mørkholt arbejder i stedet med det, de selv betegner som “reduktiv og abstrakt musik”.

- Vi ønsker at skabe en koncentreret energi omkring nyskabt, nysgerrig og grænsesøgende musik, der søger at udvide både de bestående kompositoriske konventioner og den gængse forudsigelige koncertform, siger Anders Lauge Meldgaard.

Koncerten på G((o))ng Tomorrow er centreret om uropførelsen af en kollektiv komposition for et fælles instrumentarium. Til det har de udarbejdet et kompositionssystem, hvor de fire medlemmers individuelle arbejdsgange og kunstneriske idéer kan smelte sammen og fremføres i fællesskab.

- En stor mængde håndbyggede hjul styrer bl.a. en række synthesizere, sequencere, slagtøj, støjmaskiner og danner rammen for den overordnede kompositionslogik. Det hånddrevne princip gør tid og rytmik i musikken organisk, elastisk og autonom. Det cirkulære er gennemgående for hele kompositionen, fortæller Anders Lauge Meldgaard.

Det hele er tænkt som et installatorisk værk, der betjenes af komponisterne selv. De suppleres af seks gæstemusikere på slagtøj og messingblæsere.

År & Dag er:

Mads Forsby – percussion
Andreas Pallisgaard – hjul, synthesizere og elektronik
Michael Mørkholt – hjul, synthesizere og elektronik
Anders Lauge Meldgaard hjul, synthesizere, EWI og elektronik

De medvirkende musikere:

Anders Vestergaard – percussion
Oliver Laumann – percussion
Victor Dybbroe – percussion
Lars Gerve – saxofoner og klarinetter
Magnus Bak – trombone
Jakob Munck – susafon, trombone og lommetrompet