Hvad kan du søge penge til? 

Snyk yder økonomisk tilskud til projekter inden for Snyks områder, dvs. den nye kompositionsmusik, eksperimenterende musik og den performance- og installationsbaserede lydkunst. 

Tilskud gives til aktiviteter eller koncerter, der falder indenfor de tre nedenstående områder:

 • Projektarbejde: tilskud ydes til projekter, som udviser professionalisme, potentiale og mangler et lille løft for at kunne realiseres, udvikle sig og vokse sig stærke nok til på sigt at være bæredygtige – dvs. med potentiale for videreførsel i samme eller nye formater
 • Kick-starter: tilskud ydes til projekter eller en produktion, der kan være kick-starter for en karriere eller et område
 • Eksporttilskud ydes til projekter, der kan bane vejen for kunstnere eller arrangører, åbne internationale døre og skabe vigtige internationale netværk

Hvem kan søge?

Alle kan ansøge, såfremt projektet er relevant for Snyks områder. 

Søger du international transportstøtte, kan du læse mere om ansøgningsproceduren her 

Puljens størrelse

Projektstøttepuljens samlede bevillingsramme i 2018 er 100.000 kr.  
Der bevilges støtte med op til 10.000 kr. per ansøgning.

Ansøgningskriterier

 1. Tilskud gives til projekter der styrker synliggørelsen og tilgængeliggørelsen af den ny, eksperimenterende musik og lydkunst
 2. Tilskud gives til projekter der ligger særligt vægt på musikalsk kvalitet, publikumsudvikling, markedsføring og diversitet
 3. Tilskud gives til projekter der initierer bæredygtige samarbejder, og som løfter (lokal)miljøerne inden for ny, eksperimenterende musik og lydkunst for flere aktører og publikummer
 4. Der ydes ikke tilskud til plade- eller videoudgivelser, promotionaktiviteter sant indkøb af gear/software
 5. Der ydes ikke tilskud til aktiviteter, som har fundet sted før ansøgningsfristen

Med diversitet menes projekter, der arbejder for at give lige adgang til at skabe, udøve og opleve musik uafhængigt af køn, etnicitet, geografi, alder og sociale forhold. Læs mere i Statens Kunstfonds charter for diversitet i dansk musikliv her.

For at ansøgningen behandles, skal den indeholde udfyldt online ansøgningsformular inklusive bilag. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling.

Frister

Ansøgninger om international transportstøtte behandles 4 gange årligt.

I 2019 er ansøgningsfristerne: 

 • 1. februar klokken 23.59 
 • 1. april klokken 23.59
 • 1. september klokken 23.59 
 • 1. november klokken 23.59

Sådan søger du

Du skal søge projektstøtte ved at downloade og udfylde følgende ansøgningsskema: 

Snyk_Projektstøtte_Ansøgningsskema.docx

Du skal dertil vedhæfte følgende dokumenter: 

 • CV for ansøger og/eller relevante deltagere (kun PDF, max 2400 tegn) 
 • Budget (kun PDF)

Send din pdf med ansøgningsskemaet samt ovenstående bilag til ansogning@snyk.dk

Din ansøgning er først modtaget, når du har modtaget en bekræftelsesmail med et sagsnummer. 

Udbetaling af støtte

Har du fået støtte, kontakter vi dig. Støtten udbetales, og af bevillingsbrevet vil det fremgå, hvorledes du skal afrapportere.

Sagsbehandling

Ansøgninger behandles af Snyks Transportstøtte- og ISCM-udvalg (TRIM) i løbet af den måned, der er ansøgningsfrist, og svar kan forventes inden for 1 måned efter ansøgningsfristen. Udvalget består af tre af Snyks bestyrelse eksternt udpegede medlemmer: 

 • Morten Riis
 • Anna Klett
 • Christian Skovbjerg Jensen

Snyks leder, Bjarke Svendsen, er sekretær for udvalget. 

Genreorganisationerne er i løbende dialog med hinanden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs af genrer. En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Vi forbeholder os desuden retten til at videresende en fejlplaceret ansøgning.

Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning hører til i en anden genreorganisation, vil Snyk gå i dialog med ansøgeren og rådgive om at få sendt den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Afrapportering

Bevilget tilskud udbetales, når projektet er gennemført og der er indsendt kopi af bilag og afrapportering til Snyk senest 1 måned efter projektets afslutning.
Ved behov for udbetaling af tilskud inden projektets gennemførsel, rettes henvendelse til ansogning@snyk.dk

Brug venligst følgende afrapporteringsskema:

Snyk_Projektstøtte_Afrapporteringsskema.doc

Send afrapporteringen til ansogning@snyk.dk