Hvad kan og skal lydkunsten?

Hvad kan og skal lydkunsten i det offentlige rum? Hvilke muligheder og begræsninger kan vi se? Og hvad er vores visioner for fremtiden?

Kom og tag del i diskussionen, når vi med afsæt i byens nyeste lydkunstværk Vindspejlet af Ragnhild May og Ea Borre inviterer til paneldebat i Skuespilhusets Foyer. 

Mød blandt andre Rune Søchting, lydkunstner samt kurator på årets biennale for lydkunst i byens rum Struer Tracks. Og Ragnhild May, billed- og lydkunstner, der primært fokuserer på performative og installatoriske værker. Christian Skovbjerg Jensen, leder af Inter Arts Center i Malmö, styrer debatten.

Om Vindspejlet
Vindspejlet er skabt særligt til Ofelia Plads i København og er en fem meter høj mobile, der både fysisk og lydligt spejler vinden, og som peger på byrummet og griber ind i vores færden på pladsen på nye måder. 

Paneldebatten er skabt i samarbejde med Dansk Komponistforening, G((o))ng Tomorrow Festival, Umage og Foreningen Ofelia Plads.